Garantie

Wat zijn de garantievoorwaarden?

Koopt u een product bij Douche Concurrent? Dan heeft u altijd fabrieksgarantie. Het aantal jaren garantie verschilt per product, maar kan tot wel 10 jaar bedragen, vanaf de dag dat u het product in huis heeft.

Naast fabrieksgarantie heeft u ook recht op wettelijke garantie. Dit betekent dat het product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wanneer u aanspraak maakt op de garantie, zullen wij, afhankelijk van de situatie, de schade herstellen, het product vervangen of het product vergoeden. Onderaan de pagina staan onze garantievoorwaarden. Geen enkele bepaling in deze voorwaarden mag uw wettelijke garantie beperken.

Afhandeling klachten

Wij zetten alles op alles om te zorgen dat u tevreden bent. Toch kan er soms iets mis gaan. Wij nemen uw klacht altijd serieus en doen ons uiterste best om het zo snel mogelijk op te lossen.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht door onze klantenservice? Dien dan uw klacht in bij onze directie. Dit kan uitsluitend schriftelijk naar het volgende adres:

Douche Concurrent
t.a.v. Directie
Hofweg 13
3208 LE Spijkenisse

U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.

Bij onvrede over de afhandeling van uw klacht kunt u deze ook voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel of aan deze Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Garantievoorwaarden

Het garantietermijn gaat in op de eerste dag van levering van het product. Wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie moet u het aankoopbewijs kunnen laten zien. Het garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd.

Van garantie zijn de volgende zaken uitgesloten:

  • Slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
  • Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de consument, dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing.
  • Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.
  • De garantie omvat de volgende punten: Indien de klachten gegrond zijn, behoudt Douche Concurrent B.V. het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.
  • In die gevallen waarin de producten die vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door Douche Concurrent B.V. een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.
  • Na het indienen van een klacht, wat direct na constatering dient te geschieden, zal door Douche Concurrent B.V. meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld en zal Douche Concurrent B.V. zo snel mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden, een oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen.
Wat houdt de fabrieksgarantie in?

Als het product binnen de garantieperiode kapot gaat, dan ligt de bewijslast bij de verkoper/fabrikant. Die zal moeten bewijzen dat het defect ontstaan is door toedoen van de koper. Na de garantieperiode ligt de bewijslast bij de koper.

Als het probleem met het product gerechtvaardigd is binnen de garantietermijn, komen de kosten van de onderdelen voor rekening van Douche Concurrent.

Beschadigingen door opzet, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud, normale slijtage en beschadigingen door het niet, of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing zijn uitgesloten van de garantie.

Hoeveel jaar garantie krijg ik op producten?
Dit hangt van het desbetreffende product. U treft deze informatie ten alle tijden op de productpagina.
Wanneer heeft mijn product gebruikersschade?
Als uw product niet meer goed werkt door hoe u het heeft gebruikt/geïnstalleerd/onderhouden. Als uw gebruikersschade wilt laten repareren en daarvoor onderdelen wenst te ontvangen, moet u hiervoor betalen. We onderzoeken de kwestie en maken een prijsopgave. Op basis daarvan kunt u kiezen of u de onderdelen wenst te ontvangen.
Hoe kan ik het beste mijn producten onderhouden?
Bekijk onze onderhoudsadvies pagina voor de correcte wijze waarop u uw producten kunt onderhouden.

 

Vraag niet beantwoord?

Neem contact op met behulp van de serviceaanvraag of bel naar 0380 - 847 56 (keuze 3)