Disclaimer

Disclaimer voor www.douche-concurrent.nl

DoucheConcurrent Schiedam BV (Kamer van Koophandel: 61856398), hierna te noemen DoucheConcurrent Schiedam BV, verleent u hierbij toegang tot www.douche-concurrent.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
DoucheConcurrent Schiedam BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

DoucheConcurrent Schiedam BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DoucheConcurrent Schiedam BV.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DoucheConcurrent Schiedam BV.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DoucheConcurrent Schiedam BV.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DoucheConcurrent Schiedam BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.